michaelkatz1.com
טיפ הכוונה לטבח הצעיר :מבחן "החביתה" מבחן ה60 שניות .
היום שוב אתגר אותי בחור עם צמאון אין סופי למידע בשאלה הבאה: ….רציתי לדעת אם איי פעם עשו לך את מבחן האומלט, (סתם מתוך עניין חח זה נראה לי כל כך מיושן) ולא נראה לי שמישהו עושה את זה כיום ומייחס…