michaelkatz1.com
טיפ/ הכוונה לטבח הצעיר :מספר מילים על נשים במטבח – דיעה אישית
לפני כמה חודשים במסגרת של שיחה בין קולגות לעבודה הצהיר / ספק הביע דיעה אחד הקולגות לעבודה דעותיו על נשים במטבח והנה תשובתי: אחת הסיבות שיש יותר גברים במטבח נעוצה בסיבה שהשפים הראשנים בהיסטוריה מקור…