michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר : עוגת "שלוש"חלב (Tres leches) סיפור ומתכון 
״סיפורה של עוגה״ ומתכון לפני הרבה שנים יצא לי להכיר אדם מרתק , בזמנו תלמידה לקונדיטוריה ״ בקורדון בלו ״ בלונדון ,שם סיימה כל סמסטר בהצטיינות ושברה כל שיא אפשרי בבית הספר , לימים היא הפכה לחברה יקרה…