michaelkatz1.com
טיפ הכוונה לטבח הצעיר :יציאה לדרך ארוכה חלק א׳
יציאה לדרך ארוכה – מסע בעקבות התואר שף : בפוסט הבא הנו ארוך מהרגיל ולכן אחלק אותו, אני מתייחס לשאלת השאלות של טבחים שפונים אלי והיא איפה לומדים להיות ״שף״ ? לא בטוח שהצליח לענות עליה אבל אני …