michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר :רול טונה במספרים תרגיל בתמחור מנה .
תרגיל פשוט בהבנת עלות מוצר לטבח מתחיל, מה שנכתב פה התרחש במטבח שלנו לפני שבוע ומאחר ושיתפתי את טבחי הפס הקר חשבתי לנכון שזה יעניין טבחים צעירים. יש לנו מנת רול טונה בתפריט לפני יומיים הגיע נת…