michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר פאיים ופשטידות חלק 3 – "קיש"
להלן המאמר השלישי מתוך 4 בסדרה שעוסקת ב"פאיים" שם כולל לפשטידות, בסוף מאמר זה תמצאו קישור לשאר המאמרים. יש לי אהבה מאד גדולה לקישים , השתדלתי מאד בפוסט הבא להיכנס כמה שאפשר לעובי הק…