michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר – פאיים ופשטידות חלק 2
להלן המאמר השני מתוך 4 בסדרה שעוסקת ב"פאיים" שם כולל לפשטידות, בסוף מאמר זה תמצאו קישורים לשאר המאמרים בסדרה . פאי ביצים קשות סלמון ותרד: במתכון זה אני התרכז בעיקר בעבודה עם ב…