michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר: החלטות מהירות בשטח
הפוסט הבא הינו קצר אבל מסוג הפוסטים שאני מאד אוהב כי הם קורים בשטח בזמן אמת ( ניכתבים ממש שניה אחרי שהמקרה קרה ) וכל זה במטרה להעשיר / לתת כלים לשף טבח הצעיר איך מתמודדים עם בעיות בשטח. נשמע כמו י…