michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר : הפינה השקטה של הטבח / שף
קצר ולעיניין אני בטוח שהמספר המילים הבאות ידברו אל כל שף וטבח למרות שלרוב השפים והטבחים לא נוח לדבר על הנושא . הקדמה : אני לא יודע עם זו אגדה אורבנית או לא, אבל מספרים שלפני הרבה שנים במסעדה המעוטר…