michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר: כמה מילים על קריסת מטבח
המשמעות של ״קריסת מטבח״ בשבועות האחרונים העלה אחד השפים האהובים עליי מתן אברהם ממסעדת ההדסון כמה מילים על הערב שעבר באותו יום , ממה שכתב מתן, היה ברור שעבר ערב קשה מאד ולא כל כל מוצלח . הכינוי לו ז…