michaelkatz1.com
הכוונה / טיפ : לטבח הצעיר : ביצים על קצה המזלג – ביצים עלומות 
ממש חסר לי הכתיבה פה, ומתנצל על שלא מצליח להגיע לכתוב בתדירות שאני מייחל לה, רבים שואלים אותי אם הכל בסדר – התשובה היא כן הכל ניפלא רק לצערי יש ביום רק 24 שעות . אז ככה גנבתי כמה דקות להמשי…