michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר : לבד זה לא עובד 
את הצילום שלפניכם צילמתי ב1989, למעשה זה תיעוד של הרגע שבו מתחילים את ה20 הקילומטרים האחרונים של מסע כומתה הראשון שלי 120 ק״מ. הצוות הנו צוות ממחזור פברואר 89 – הצוות שהייתי חלק מ…