michaelkatz1.com
הכוונה / טיפ לטבח הצעיר: ״אילו הייתי צריך לקנות רק ספר בישול אחד״
יש אין סוף ספרי בישול. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, יש ספרים שנותנים השראה, ספרים שנותנים מידע, ספרים שמהללים עבודות של שפים, ספרים שנכתבו על ידי שפים,ספרים שנכתבו על ידי עיתונאי אוכל , מ…