michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר : כיצד ניסיון מוליד מנה – ממש בקצרה.
טיפ ממש בקצרה ונכתב בין פיק לפיק ( למי שלא מהתחום פיק זה הרגע שבו הרבה לקוחות מזמינים אוכל והמטבח עובד תחת לחץ ) אבל הוא חשוב לי כי הוא מלמד צורת חשיבה וגישה ולא רציתי לפספס .נישאר לנו …