michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר: דניאל בולו כותב מכתבים לטבח הצעיר
לפני למעלה משנה התחלתי לכתוב בדף הפייסבוק שלי פוסטים תחת הכותרת טיפ / הכוונה לטבח הצעיר. המטרה הייתה לשתף את הדור הצעיר במעט מניסיוני בעולם הקולינארי – פוסטים על טיפים של עבודה , טיפים בי…