michaelkatz1.com
טיפ לטבח הכוונה / לטבח הצעיר : חומר גלם vs טבח
את הילדות שלי עברתי בבית שאוכל היה נושא מאד מרכזי . הארוחה תפסה מקום מרכזי מאד ואת רוב הארוחות בישל אבי . לא משנה מה היה המצב הכלכלי בבית , הדגש היה חומרי גלם טריים ובאיכות הכי טובה שכסף יכול לה…