michaelkatz1.com
טיפ / הכוונה לטבח הצעיר : הבנת נקודת ה0 דרך רטטוי 
בחיים מאד חשוב נקודת השוואה או נקודת 0.נקודת ה0 היא נקודה שממנה נוכל לצאת למשהו חדש / או לקבל אינדיקציה מאיפה להתחיל, או להבין מהם הפרמטרים שאליהם אני משווה או שואף להגיע , ולכן אני תמיד חו…