michaelkatz1.com
השירותים שלי
במסגרת הפעילות שלי אני מציע מגוון פעילויות שונות : לטבח המקצועי : סדנאות אחד על אחד בתפירה אישית לטבח המקצועי-מיועד לשפים עתירי ניסיון שמחפשים תשובות ופתרונות בנושאים שונים ולטבחים בתחלית דרכם. מנ…