micahriezl.wordpress.com
3 Baon Sa Pagpapatuloy
Sa aking ikalawang taon ng pagpapatuloy sa pagiging isang education advocate, kinailangan kong lumisan sa trabahong natutunan ko nang mahalin. Hindi man madaling pag-usapan ang bigat at lalim ng mg…