mi-news.az
Məktəblərin açılmasına sevinək və həm də sağlam olaq! - Mingəçevir İşıqları
"Məktəb yeməyi- gənc nəslin sağlamlığının bünövrəsidir". Təəssüf ki, düzgün qidalanmanın sağlam həya