mi-news.az
Goranboyun dağlıq hissəsində becərilən yer kökü - Mingəçevir İşıqları
Goranboyun dağ kəndləri üçün yer kökü becərmək xarakterik olmasa da bir neçə müddətdir ki, bu yerlər