mi-news.az
Dünya ölkələrində vaxt anlayışları – Vaxtında gəlmə, ayıb olar - Mingəçevir İşıqları
Dünyanın bir çox ölkələrində görüşlərə, tədbirlərə, məclislərə gecikmək etiket qaydalarına zidd olsa