mfamaavakzodek.wordpress.com
מכתב תמיכה של עובדים מקומיים בשגרירויות ישראל ברחבי העולם בשביתת הדיפלומטים
בכל אחת מ-103 נציגויות ישראל בעולם, מועסקים, לצד הדיפלומטים, עובדים מקומיים המהווים את הכח המשלים ההכרחי לביצוע העבודה השוטפת בנציגויות. אין המכירים כעובדים אלה את עבודת הדיפלומטים הישראליים ברחבי …