mezopotamya24haber.com
Yakup Aslan Yazdı: ULUS DEVLET VE AZINLIKLAR KORKUSU
İstibdat etkisinin bütün zeminlerde kendisini hissettirdiği, gayrimüslimlerin sadece sağlarından değil ölülerinden bile haraç alan bir imparatorluk çalkantılar içerisinde var olmaya çalışıyordu. Zu…