mezopotamya-24.com
Teslim TÖRE YAZDI: TOPLUMSAL İLERLEME, TOPLUMSAL GELİŞİM VE DEĞİŞİMİN DİYALEKTİĞİ
Toplum bilimi, somut şartların somut tahlili yöntemi ile toplumlar tarihinden feyz alarak şekillenmiştir. Toplum biliminin diyalektiği de bu bağlamda topluma yön verecek bir seyir izlemiştir. O ned…