metsalle.fi
Miten jäseneksi metsästysseuraan - Metsälle
Tarvitsevatko ukkoutuvat metsästysseurat maaseudun autioituessa kaupunkilaisia pelastamaan toimintansa ja miten niihin pääsee jäseneksi?