metlemtik.com
Çember
Karar alındı, geç kalmadan sükunet ile. Son denen noktaya benzer olay, Baloncuklar gibi havaya karışırken. Mutluluğun yoluydu gidilecek olan, Saygıyla ve anlayışla sürecek. Aynı dönence yaşanabilir…