metlemtik.com
Sessiz köşe
Tahmin ettiğini sananlar var, Yorumlarını çekinmeden öğütleyenler. Susmadan konuşuyorlar. Gitmeye niyetleri yok, tüketiyorlar.