metlemtik.com
Son olmasın
Delicesine atan kalbi yorulmazken, Ana tutuk kalmış, boş sokaklarda; Emeklerken koşmaya yeltenen, Konacağı dalı bilemeyen, yuvasız serçe kuşlarıyla ötüşler de. Lodosunu savuran gökler durulmamış he…