metlemtik.com
Kürkçü dükkanı
Bu yeri terk ettiğime niye seviniyorsam, yine kürkçü dükkanı misali dönüp dolaşıp buraya geleceğim nasılsa. Bir sürede olsa bu böyle olacak. Başka çıkarım olmadığından değil var ama ben şu an kulla…