metlemtik.com
Ne der?
Senin acıklı dramanı izlerken duygulanıyor mu? Gök kuşağına uzanan ellerini tutuyor mu? Henüz dile getiremediğin zindanlarını ziyaret ediyor mu? İyiliği ona göre nitelendirdiğini biliyor mu? Her ta…