metinpolat.av.tr
Yeni sözleşme imzalatılmak istenmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi? » Av. Metin POLAT
Yeni sözleşme imzalatılmak istenmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi? İşçiye, işveren tarafından imzalatılmak istenen belgenin niteliğine göre bu sorunun cevabı değişmektedir. Eğer söz konusu belge, mahiyeti bilinmeyen, işçinin çalışma koşullarını ağırlaştıran, işçi aleyhine düzenlemeler içeren bir belge niteliğindeyse, işçinin bunu imzalamaktan imtina etmesi, işverene fesih hakkı vermez. İşçinin bu tür bir belgeyi imzalamaya …