metinpolat.av.tr
Yargıtay Kararları Işığında İş Kazaları » Av. Metin POLAT
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ KAZALARI GİRİŞ İş kazaları bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin kanun hükümlerinde tanımı yer almazken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hüküm altına alınmıştır. Hangi durumlar da yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığı kanunen düzenlenmiş Yargıtay kararlarında da yerleşik bir hal almıştır. İŞ KAZASI NEDİR? Doktrinde …