metinpolat.av.tr
Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili soru ve cevaplar
Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili soru ve cevaplar Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri