metinpolat.av.tr
Ticari uyuşmazlıklarda arabulucuğu dava şartı olarak getiren hükmün (ttk md. 5/a) analizi » Av. Metin POLAT
Ticari uyuşmazlıklarda arabulucuğu dava şartı olarak getiren hükmün (ttk md. 5/a) analizi 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na