metinpolat.av.tr
İşyerinde psikolojik tacize halinde manevi tazminata ilişkin yargıtay kararları » Av. Metin POLAT
İşyerinde psikolojik tacize halinde manevi tazminata ilişkin yargıtay kararları “…Davacı, işyerinde işveren yetkililerince hakaretler edilerek psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak talebin kabulüne karar verilmiş ise dc, davacıya işverence hakaret edildiğine ve lakaplar takıldığına dair işverene karşı davası olan davacı tanıklarının beyanlarından başka delil bulunmadığı, davalı tanıklarının …