metinpolat.av.tr
İcra Müdürlükleri’nce harç hesaplaması nasıl yapılır » Av. Metin POLAT
İcra Müdürlükleri’nce harç hesaplaması nasıl yapılır? İcra Müdürlükleri, alacağın tahsilinin devlet eliyle sağlanması için oluşturulmuş kurumlardır. Kesinleşen bir takip alacaklısı, İcra Müdürlüğü’ne talepte bulunarak, borçlunun borcu karşılamaya yetecek miktarda haczi kabil menkul ve gayrimenkullerinin, 3. şahıslardaki hak veya alacaklının, maaşının, bankalardaki mevduatlarının, kira gelirlerinin ve sair haczini, şartları oluşması halinde menkul, gayrimenkullerin satışını isteyebilir. Devlet, …