metinpolat.av.tr
Dava şartı arabuluculuk kapsamına giren ttk’nin 4. Maddesinde belirtilen ticari davalar
Dava şartı arabuluculuk kapsamına giren ttk’nin 4. Maddesinde belirtilen ticari davalar TTK’nın 4. maddesinde belirtilen ve aşağıdaki şekilde sayılan “Mutlak Ticari Davalar” dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.