metinpolat.av.tr
Belirsiz alacak davası açabilmenin şartları nelerdir? » Av. Metin POLAT
Belirsiz alacak davası açabilmenin şartları nelerdir? Belirsiz alacak davası, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmediği halde 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiş bir dava çeşididir. Kanunumuzda “belirsiz alacak davası”nı düzenleyen hüküm (m. 107), İsviçre Medenî Usul Kanu­nuna oldukça paraleldir. Belirsiz alacak davası, Alman Medenî Usul Kanununda açık olarak düzenlenmemiş …