metfalenenopstaan.be
Failing Forward: Faalfolie vrouwelijke ondernemers 15 mei 2019
Mislukken, onderuitgaan, tekortschieten, stranden, floppen: ondernemers beleven heel wat grote en kleine faalmomenten. Om hieruit te leren, opnieuw te beginnen en nadien (nog) beter te doen. Maar is de angst om te mislukken meer aanwezig bij vrouwen? Schatten vrouwen hun competenties om een zaak op te starten lager in dan mannen? Falen de vrouwen minder vaak? Kom