messagefromiran.com
ایران:‌ اعدام و قطع انگشتان دست دو زندانی به اتهام سرقت
ایران:‌ اعدام و قطع انگشتان دست دو زندانی به اتهام سرقت دژخيمان رژيم ضدبشري آخوندي روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت (۸ مه) یک جوان را به اتهام سرقت مسلحانه در ملأعام در کرمانشاه به دار آویختند و روز پس ا‌ز آ…