messagefromiran.com
شعار «بزن آتش به اصل ولایت» در زندان گوهر دشت و به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و روحانی رهبران منفور نظام آخوندیويدئو –
شعار «بزن آتش به اصل ولایت» در زندان گوهر دشت به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و روحانی رهبران منفور نظام آخوندی به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج جشن چهارشنبه سوری را…