meneersoemo.net
Turken verplicht laten inburgeren? ‘Allahu Akbar’
Ze krijgen pas een permanente verblijfsvergunning als ze slagen voor het inburgeringsexamen.