meneersoemo.net
Hoe zeker kun je zijn van het verleden?
Geschiedkundige dr. Pieter Huistra toont hoe politici, lastige archivarissen en onwillige kopieerders historische kennis twijfelachtig maken.