meneersoemo.net
Eerste aanzet voor diamantenindustrie
Het Kimberley-Proces is een internationaal samenwerkingsverband met het oog op zelfregulering tussen landen…