meneersoemo.net
Cadeaus en zoenen voor A20-held!
Nederland is apetrots op Vincent Bakker, die vandaag uitgebreid bedankt is door de politie én zijn vriendin.