meneersoemo.net
The Late Late Lien Show – Weerzien met Indië
Tijdens deze Late Late Lien Show vertelt Indra Kamadjojo het Weerzien met Indië aan Tante Lien…