memurhaberleri.net
Kamu Gözetim Kurumu Memur Alımı Yapacak!
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kuramunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate …