mellombels.com
Tyholt er det nye Bromstad, kiiiiiiiies
Jeg har bodd 9 år i kollektiv. Det er lenge. Nå som jeg er 28 merker jeg at det er på tida å prøve å bo et sted uten å forholde meg til så mange mennesker. Kollektivlivet har vært fint, men nå ska…