mellombels.com
Religionssnylting
Jeg foreslo at jeg skulle starte et nytt prosjekt hvor jeg prøver ut ulike kristne trossamfunn for noen uker siden, og siden jeg fikk mange gode tips og invitasjoner, så velger jeg å gjøre et forsø…